Lịch Trình Hội Thảo

 Lịch Trình Hội Thảo Của Food&HotelVietnam 2017​

THỐNG KÊ FOOD&HOTELVIETNAM2017

 11,100m2 Diện Tích Trưng Bày 613 Đơn Vị Trưng Bày | Từ 38 quốc gia /  lãnh thổ20 Nhóm Gian Hàng Quốc Tế