Lịch Trình Hội Thảo

 Lịch Trình Hội Thảo Của Food&HotelVietnam 2017​

*Chương trình được cập nhật đến ngày 16/3/2017. Để cập nhật chương trình mới nhất, vui lòng truy cập: www.foodnhotelvietnam.com

THỐNG KÊ DỰ KIẾN FOOD&HOTELVIETNAM2017

 10,000m2 Diện Tích Trưng Bày 520 Đơn Vị Trưng Bày | Từ 36 quốc gia /  lãnh thổ20 Nhóm Gian Hàng Quốc Tế

*Số liệu thống kê được cập nhật đến thời điểm hiện tại và chỉ mang tính chất tham khảo