CẬP NHẬT TRIỂN LÃM FHV17

FOOD&HOTEL VIETNAM 2017 - Cập Nhật Triển Lãm. Nhấp vào đây để coi bản trực tuyển đầy đủ:

THỐNG KÊ FOOD&HOTELVIETNAM2017

 11,100m2 Diện Tích Trưng Bày 613 Đơn Vị Trưng Bày | Từ 38 quốc gia /  lãnh thổ20 Nhóm Gian Hàng Quốc Tế