THÔNG TIN CẬP NHẬT FHV17

FOOD&HOTEL VIETNAM 2017 - Thông Tin Cập Nhật. Nhấp vào hình bên dưới để coi bản trực tuyến.

THỐNG KÊ FOOD&HOTELVIETNAM2017

 11,100m2 Diện Tích Trưng Bày 613 Đơn Vị Trưng Bày | Từ 38 quốc gia /  lãnh thổ20 Nhóm Gian Hàng Quốc Tế