Liên Hệ

Singapore Exhibition Services Pte Limited
10 Kallang Avenue, #09-16 Aperia Tower 2,
Singapore 339510
Tel: +65 6233 6638
Fax: +65 6233 6633
Email: fhv@sesallworld.com
Website: www.sesallworld.com
Overseas Exhibition Services Ltd
12th Floor Westminster Tower
3 Albert Embankment, London SE1 7SP, UK
Tel: +44 (0) 20 7840 2100
Fax: +44 (0) 20 7840 2111
Email: exhibit@oesallworld.com
Website: allworldexhibitions.com
SES Vietnam Exhibiton Services Co., Ltd
Unit 701, Flr 7, Itaxa House, 126 Nguyen Thi Minh Khai St.
Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 8 3930 7618
Fax: +84 8 3930 7616
Email: fhv@ubm.com
Website: www.vietallworld.com
International Expo Management Pte Ltd
10 Kallang Avenue, #09-16 Aperia Tower 2,
Singapore 339510
Tel: +84 8 3932 0177 / 3932 6339
Fax: +84 8 3932 5789
Email: enquiry@iemallworld.com
 
VCCI Exhibition Service Co., Ltd
171 Vo Thi Sau Street District 3
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 8 3932 0177/ 3932 6339
Fax: +84 8 3932 5789
Email: events@vietcham-expo.com
Website: www.vietcham-expo.com
 

Vui lòng liên hệ BTC của Food&HotelVietnam2017 nếu quý vị cần sự giúp đỡ về các vấn đề sau đây: 

Đặt gian hàng
Châu Á
Cô Veronica Tay
Senior Sales Executive
Tel: +65 6233 6777
Email: veronica@iemallworld.com
 
 
 
 
 
 
 
 
Việt Nam
Cô Mộng Tuyền
Account Manager
Tel: +84 8 3930 7618
Email: annie.tran@ubm.com
 
Châu Âu
Anh Tom Poole
Senior Sales Executive
Tel: +44 (0)20 7840 2145
Email: tpoole@oesallworld.com
  
Quảng bá triển lãm
& Chương trình tham quan
Cô Celine Dong
Marketing Manager
Tel: +84 8 3930 7618
Email: celine.dong@ubm.com
 
Quan hệ báo chí 
Châu Á
Cô June Seah
Public Relations Manager
Tel: +65 6233 6621
Email: june.seah@sesallworld.com
 
Việt Nam 
Cô Mỹ Duyên
PR and Conference Executive
Tel: +84 8 3930 7618 
Email: conference@ubm.com
 
Giàn dựng và hậu cần
Anh Duy Dũng
Project Manager
Tel: +84 8 3930 7618
Email: jack.luong@ubm.com

THỐNG KÊ FOOD&HOTELVIETNAM2017

 11,100m2 Diện Tích Trưng Bày 613 Đơn Vị Trưng Bày | Từ 38 quốc gia /  lãnh thổ20 Nhóm Gian Hàng Quốc Tế