Liên Hệ

UBM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRIỂN LÃM SES VIỆT NAM
Lầu 10, Tòa nhà Hà Phan
17-17A-19 Tôn Thất Tùng, Quận 1, HCM, VN
ĐT: +84 28 3622 2588
Fax:+84 28 3622 2527
Email: fhv@ubm.com
Website: www.ubmvietnam.com 


 
            UBM - ALLWORLD
 
 

Vui lòng liên hệ BTC của Food&HotelVietnam2019 nếu quý vị cần sự giúp đỡ về các vấn đề sau đây: 

Đặt gian hàng và chương trình tài trợ
Khu vực Châu Á
Cô Veronica Tay
Senior Sales Executive
ĐT: +65 6233 6777
Email: food.iem@ubm.com
 
Khu vực Việt Nam
Cô Mộng Tuyền
Senior Account Manager
ĐT: +84 28 3622 2588
Email: annie.tran@ubm.com
 
Khu vực Châu Âu và Ấn Độ
Anh Tom Poole
Senior Sales Executive
ĐT: +44 (0)20 7560 4046
  

 
Quảng bá triển lãm
& Chương trình tham quan
Phương Thảo
Marketing Manager
ĐT: +84 28 3622 2588
Email: celine.dong@ubm.com
 
Quan hệ báo chí 
Khu vực Châu Á
June Seah
Public Relations Manager
ĐT: +65 6233 6621
Email: june.seah@ubm.com
 
Khu vực Việt Nam 
Mỹ Duyên
PR and Conference Executive
ĐT: +84 28 3622 2588
Email: conference@ubm.com
 
Giàn dựng và hậu cần
Duy Dũng
Project Manager
ĐT: +84 28 3622 2588
Email: jack.luong@ubm.com

THỐNG KÊ FOOD&HOTELVIETNAM2017

 11,100m2 Diện Tích Trưng Bày 613 Đơn Vị Trưng Bày | Từ 38 quốc gia /  lãnh thổ20 Nhóm Gian Hàng Quốc Tế