Tải Logo FHV

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng logo của triển lãm

Logo của chúng tôi có thể được các nhà triển lãm và các đơn vị truyền thông cho triển lãm thể hiện trên các ấn phẩm, ký hiệu, trang web và sử dụng trong các bài thuyết trình PowerPoint hoặc các thông tin liên quan đến Food&HotelVietnam2019
 
Logo có thể được sử dụng với kích thước tối thiểu cho phép là 30mm x 4.8mm. Thông tin chi tiết kèm logo phải được xóa bỏ nếu khung logo bằng hoặc nhỏ hơn kích thước tối thiểu quy định như trên.

Thông tin chung

Logo của Food&HotelVietnam2019 thuộc sở hữu của Công ty UBM-VES. Logo chỉ được sao chép lại theo đúng định dạng ban đầu. Logo triển lãm sẽ không được đăng kèm theo bất cứ logo nào khác mà phải được thể hiện riêng biệt, trừ phi có sự đồng ý của UBM-VES, ví dụ như không được thay đổi màu sắc, chi tiết, kích thước hoặc ký tự.
 
Nhấp vào logo để download

THỐNG KÊ FOOD&HOTELVIETNAM2017

 11,100m2 Diện Tích Trưng Bày 613 Đơn Vị Trưng Bày | Từ 38 quốc gia /  lãnh thổ20 Nhóm Gian Hàng Quốc Tế