THỐNG KÊ DỰ KIẾN FOOD&HOTELVIETNAM2017

 10,000m2 Diện Tích Trưng Bày

 520 Công Ty Trưng Bày | Từ 36 quốc gia / vùng lãnh thổ 

20 Nhóm Gian Hàng Quốc Tế

*Số liệu thống kê được cập nhật đến thời điểm hiện tại và chỉ mang tính chất tham khảo