Food & Hotel Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Novaland (NVL) Góp Vốn 2.000 Tỷ Đồng Thành Chủ Sở Hữu Dự Án Aqua Waterfront City

01/04/2022
Novaland (NVL) góp vốn 2.000 tỷ đồng thành chủ sở hữu dự án Aqua Waterfront City

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (mã CK: NVL) vừa thông qua nghị quyết góp thêm vốn vào Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley và chuyển nhượng phần vốn góp ở Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà ở và Hạ tầng Sài Gòn cùng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Khánh An.

Cụ thể, Novaland sẽ góp thêm 2.000 tỷ đồng vào Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley, chiếm tỷ lệ 72,62% vốn điều lệ, tương đương với việc trở thành công ty mẹ của Bất động sản Đà Lạt Valley.

Được biết, Bất động sản Đà Lạt Valley là đơn vị hợp tác phát triển với Novaland dự án Aqua Waterfront City với diện tích hơn 85 ha, nằm trong tổng thể Khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City tại tỉnh Đồng Nai.

Dự án Aqua Waterfront City đã được công bố vào quý I/2020 và dự kiến sẽ bàn giao từ quý IV/2022 với 2.701 sản phẩm, gồm biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố liên kế, nhà phố thương mại.

Bên cạnh đó, HĐQT Novaland cũng thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 3.959 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà ở và Hạ tầng Sài Gòn và 1.000 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Khánh An cho CTCP Nova Hospitality.

Hiện tại. Novaland đang sở hữu 100% vốn điều lệ tại công ty Nhà ở và Hạ tầng Sài Gòn cùng 99,98% vốn điều lệ tại Bất động sản Khánh An. Bất động sản Khánh An hiện cũng đang nắm 95,49% tại Công ty TNHH Carava Resort, chủ đầu tư dự án Khu đô thị du lịch NovaBeach Cam Ranh tại tỉnh Khánh Hòa với quy mô 22,6 ha, dự kiến bàn giao từ quý II/2022.

Đơn vị nhận chuyển nhượng – CTCP Nova Hospitality cũng do Novaland nắm 100% vốn điều lệ với số vốn hiện tại là 11.849,5 tỷ đồng. Trước đó, HĐQT Novaland đã thông qua việc tăng vốn cho CTCP Nova Hospitality lên 15.774,5 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu.

Nguồn: CafeF

Share this post

Must Read

You may be interested in

Đăng ký nhận Bản tin Điện tử

    captcha
    BOOK A STAND