Food & Hotel Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Chương Trình Tham Quan Theo Đoàn

Hiểu được nhu cầu tham quan theo đoàn của quý vị, chúng tôi hân hạnh đem đến cho các khách tham quan Food & Hotel Vietnam 2024 chương trình tham quan theo đoàn với nhiều ưu đãi sẽ giúp cho quý vị có thêm những trải nghiệm thú vị và tối ưu hóa chuyến tham quan của mình. Xem ngay các ưu đãi bên dưới:

  • Nhận thẻ vào cổng điện tử và nhận thông báo qua mail
  • Hỗ trợ xe đưa đón cho đoàn từ 10 thành viên trở lên
  • Tặng Danh bạ triển lãm
  • Chụp hình lưu niệm đoàn
  • Ưu tiên tham dự chương trình bên lề

Để đăng ký tham dự chương trình tham quan theo đoàn, vui lòng tải form đăng ký TẠI ĐÂY, điền các thông tin được yêu cầu và gửi về cho chúng tôi qua email [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp với BTC Ms. Jasmine Le +84 28 3622 2588 (115).

* Chương trình sẽ áp dụng các điều khoản đi kèm, vui lòng liền hệ ban tổ chức để được hỗ trợ.

Share this post

eBrochure

Đăng ký nhận Bản tin Điện tử

    captcha
    BOOK A STAND