Food & Hotel Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Đăng Ký Tham Quan Trực Tuyến – Khách Tham Quan Tiêu Chuẩn (Cá nhân)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến triễn lãm Food & Hotel Việt Nam 2024.

Triễn lãm quốc tế lần thứ 12 về thực phẩm, đồ uống, thiết bị làm bánh, nhà hàng, khách sạn và cung ứng dịch vụ sẽ diễn ra từ 19-21/03/2024 tại Sảnh A & B, SECC, Quận 7, TP HCM.

Food & Hotel Vietnam là triển lãm dành riêng cho khách tham quan chuyên ngành.

Thông tin triển lãm:

Thời gian: 19-21/03/2024

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC, Quận 7, TP.HCM

Thời gian: 9:00 – 17:00 mỗi ngày

Đăng ký tham quan tiêu chuẩn – Chỉ dành cho khách tham quan chuyên ngành

Đăng ký tham quan trực tuyến để tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục tại quầy và tận hưởng trọn vẹn chuyến tham quan cùng các ưu đãi đặc biệt:

 • Sử dụng thẻ vào cổng điện tử
 • Ưu tiên tham dự sự kiện bên lề
 • Cập nhật thông tin sớm nhất về các chương trình và đơn vị trưng bày
 • Cơ hội mời cộng sự cùng đến tham dự triển lãm

Đăng ký tham quan trực tuyến theo đoàn (đoàn từ 5 thành viên trở lên)

Tối ưu hóa chuyến đi của doanh nghiệp bạn với ưu đãi chỉ dành cho đoàn từ 5 thành viên trở lên:

 • Thẻ vào cổng được in trước và nhận thông báo qua mail
 • Hỗ trợ xe đưa đón cho đoàn từ 10 thành viên trở lên
 • Tặng Danh bạ triển lãm
 • Chụp hình lưu niệm đoàn
 • Ưu tiên tham dự chương trình bên lề

Để đăng ký tham quan cho đoàn từ 5 thành viên trở lên, vui lòng liên hệ với đại diện của chúng tôi Mr. Justin Pham qua email [email protected] hoặc gọi +84 28 3622 2588 / 109

Share this post

eBrochure

Đăng ký nhận Bản tin Điện tử

  captcha
  BOOK A STAND