Đăng ký gian hàng - Food & Hotel Vietnam

Application Form

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến triển lãm FHV 2019.
Vui lòng hoàn tất và gửi phiếu đăng ký như bên dưới để gửi yêu cầu đặt gian hàng.
Tôi có hứng thú với:


Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý được thêm vào danh sách gửi thư của chúng tôi và được gửi thông tin cập nhật về sự kiện này. Thông tin được cung cấp sẽ được giữ bí mật.